Sinem Çakmak

Sinem Çakmak

Uzman Psikolog Sinem ÇAKMAK

Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölümünü başarılı bir şekilde bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı alanında Yüksek Lisansımı yaptım. Uludağ Üniversitesi’nde lisans eğitimini alırken Bakırköy Ruh ve Sinir Hastılıkları Hastenesi, Uludağ Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağğı Hastalıkları bölümünde ve BESMER Özel Eğitim Merkezi’nde stajlarımı yaptım. Ankara Üniversitesi’nde “Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Kabullenme Düzeylerinin Aile İşlevselliği Üzerine Etkisi” ile ilgili proje çalışmasını yürüttüm. Eğitim hayatım boyunca Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Bireysel Terapi, Cinsel Terapi başta gelmek üzere çeşitli eğitimler aldım. Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen MMPI, WÇZÖ- IV, AGTE, TİFALDİ, Peabody, Bender Gestalt, Cümle Tamamlama ve Resim Çizme Testlerinin eğitimlerini tamamlayarak uygulayıcı sertifikalarını aldım. Disleksi ve Hiperaktivite Derneği tarafından verilen TILLS Bütünleşmiş Dil ve Okur Yazarlık Becerileri Test eğitimini aldım. Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği tarafından Denver II Gelişimsel Tarama Test eğitimini tamamladım. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Engelli Öğrenci Temsilcisi olarak düzenlenen toplantılarda yer aldım. Üniversitelerin ve derneklerin hazırlamış olduğu engellilere yönelik çalıştaylarında konuşmacı olma ve farklı engel gruplarıyla çalışmalar yapma fırsatı elde ettim. Meslek hayatıma Düş’ün Psikoloji’de Uzman Psikolog olarak devam etmekteyim.

SERTİFİKA VE EĞİTİMLER

Türk Psikologlar Derneği MMPI Minesota Çokyönlü Kişilik Envanteri (Dr. Sezin BAŞBUĞ)
Türk Psikologlar Derne
ği Çocuk Değerlendirme Testleri Eğitimi (Dr. İlkiz ALTINOĞLU DİKMEER)
Türk Psikologlar Derne
ği Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV Test Eğitimi (WÇZÖ-IV) (Klinik Psk. Cihat ÇELİK)

Türk Psikologlar Derneği TİFALDİ (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi) (Prof. Dr. Ayşe Gül GÜVEN)
Bili
şsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği Temel Eğitim 1. Modül (Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR, Doç. Dr. Kadir ÖZDEL, Doç. Dr. Levent SÜTÇİGİL, Prof. Dr. Selçuk ASLAN, Uzm. Dr. Seher Olga GÜRİZ)

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Yrd. Doç. Dr. Nevin DÖLEK)
Disleksi ve Hiperaktivite Derne
ği TILLS Eğitimi Bütünleşmiş Dil ve Okur Yazarlık Becerileri Testi ( Uzm. Psk. Murat KAYA)

Gelişimsel Çocuk Nöroloji Derneği Denver II Gelişimsel Tarama Testi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Cinsel Terapi Eğitimi 1. 2. 3. 4. ve 5. Modül (Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TAŞ)
Psikolojik Danı
şmanlık ve Eğitim Hizmetleri Mc Master Aile Terapisi (Prof. Dr. Veli DUYAN) Psikoterapi Enstitüsü Derneği Duygu Odaklı Bireysel Terapi Teknikleri (Klinik Psk. Ayşe GAVAS ASLAN)

Psikoterapi Enstitüsü Derneği Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Vaka Çalışmaları (Uzm. Psk. Dan. Emine YANIT)
Psikoterapi Enstitüsü Derne
ği Panik Atak ve Fobilerde EMDR Terapi (Psk. Ayhan ALTAŞ)
Türk Psikologlar Derne
ğŞiddeti Tanıma ve Başetme (Klinik Psk. Özge ŞAHİN)

Türk Psikologlar Derneği Otobiyografik Bellek/ Ses ve Sessizlik ( Dr. Öğretim Üyesi Başak ŞAHİN ACAR)
Psikoterapi Enstitüsü Derne
ği Masterson Yaklaşımında Kendilik Bozukluklarına Müdahale Teknikleri (Uzm. Psk. Mustafa TUNCER)

SİZİ ARAYALIM
X RANDEVU TALEP FORMU